سایت فروشگاهی با گستردگی امکانات و افزونه‌ها

دسترسی به صدها افزونه در بخش کنترل پنل سایت فروشگاهی از یک سو و امکان وارد کردن افزونه های دیگر برنامه نویسها ، بگونه ای که میتوانید تنها با کلیک موس به آنها دسترسی داشته باشید، سایت فروشگاهی منحصر بفرد و خارق العاده ای را در پیش روی شما قرار داده است.