بهینه سازی سایت با استفاده از ساختار مناسب

بهینه سازی موتور جستجو و یا بهینه سازی وب سایت به استفاده درست از تگ ها و متاتگ ها و html 5 بستگی دارد به گونه ای ساختار مناسب زمانی ایجاد می شود که از بروزترین نسخه html که همان نسخه 5 است استفاده کنید تا بتوانید از امکانات آن بهره بگیرید .