نرم افزار مدیریت مناقصات مزایدات

نرم افزار مدیریت مناقصات و مزایدات

این سامانه یک نرم افزار پیشرفته با کاربری آسان جهت جمع آوری مناقصات و مزایدات و همچنین نمایش آن به روش های مختلف میباشد. توسط این نرم افزار میتوانید مناقصات و مزایدات را جمع آوری نمایید و در گروه های از پیش تعیین شده قرار بدهید. سپس این آگهی ها را به کاربران ارسال نمایید. روش های ارسال این نرم افزار عبارتند از:
ارسال ایمیل
ارسال پیامک
دسترسی از طریق وب سرویس
و تولید خروجی CSV ،Excel ،PDF ،Word و ...

با استفاده از این نرم افزار قابلیت های آماری و تحلیلی بر روی آگهی ها و مدیریت بهتر آن ها را خواهید داشت.

نظرات کاربران

نظر شما