استراتژی کمپین تبلیغاتی

ما به کمپین های تبلیغاتی شما برای مطرح نمودن وب سایت تان جهت گیری خلاقانه می دهیم و به طور منسجم به تلاش های آنلاین و آفلاین شما هماهنگی می بخشیم. از جمله خدمات ما در این زمینه، می توان به جذب مخاطبین بر روی وبسایت شما با تبلیغات نوآورانه، ایجاد کمپینی حول محور نام تجاری و بازاریابی اشاره نمود.

ایجاد استراتژی بدون نقص برای کمپین تبلیغاتی

ما کمپین های خلاقانه ای فراهم می کنیم که از تاکتیک های متعارف بازاریابی فراتر رفته و به طور موثری مخاطبین هدف شما را جذب می کنند. از بازاریابی آفلاین گرفته تا آنلاین، این اطمینان را می دهیم که کسب وکار شما در تمامی مجراهای ارتباطی دیده خواهد شد، بدون این که موجب پیچیده شدن زیاده از حد اهدافتان شود.

استراتژی_کمپین_تبلیغاتی_طراحی_سایت

مناسب سازی کمپین تبلیغاتی برای مخاطبین هدف

یک شخص روزانه به طور متوسط با بمباران 5000 تبلیغ مواجه است، بنابراین درنظرگرفتن یک استراتژی کلی و عمومی برای کمپین تبلیغاتی و امیدواری به این که پیام شما به مخاطب موردنظر اصابت می کند خیلی موفقیت آمیز نیست.

مشتریان شما باید تحلیل آماری شوند و به تیپ های شخصیتی معین تجزیه گردند تا دانسته شود آن ها در سطح فردی چطور و کجا با کسب وکارتان تعامل برقرار خواهند کرد. با تمرکز بر روی علاقه مندی های مشتریان و در نظر گرفتن انتظارات آن ها، مخاطبین، بیشتر پذیرای کسب وکار شما و محصولات یا خدماتی که ارائه می دهید خواهند بود.


استراتژی_جایگزین_طراحی_وبسایت

به کارگیری استراتژی های جایگزین در راستای اهداف کسب وکار

برای داشتن یک کمپین تبلیغاتی موثر در زمینه کسب وکار، باید متفاوت اندیشیده شود تا ایده های خلاقانه ای شکل گیرد که خشنودی بی نظیر مشتریان را در پی خواهد داشت. پیش بینی روندهای صنعتی آینده با استفاده از داده ای که جمع آوری کرده اید به شکل گیری استراتژی هایی که بیشتر به مخاطبین مربوط است کمک خواهد کرد. همچنین مهم است که هم زمان که از مجراهای ارتباطی جدید و متقاعد کننده برای جذب جمعیت هدف استفاده می کنید، اهداف کمپین را از نظر دور نگاه ندارید. نگران این موضوع نباشید که در استراتژی کمپین خود، حتما از سایرین منحصر به فرد و متمایز باشید، مهم این است که همین که توانستید مشتریان را بر روی وب سايت خود جذب کنید، مطمئن شوید که قادرید آن ها را به سمت انجام یک سری اقدامات مانند ثبت نام در خدمات ایمیلی و یا خرید سوق دهید.


بازاریابی_طراحی_وبسایت

ایجاد هماهنگی منسجم بین اقدامات بازاریابی آنلاین و آفلاین

برای اجرای کمپینی که به نتایج مثبتی ختم شود، باید از مزیت های بازاریابی هم به صورت آنلاین و هم به صورت آفلاین بهره جست. با این که ممکن است بازاریابی آنلاین و آفلاین را به صورت موجودیت های جداگانه در نظر بگیرید، مشتریان هر دو را به عنوان بخشی از نام تجاری شما می بینند. با ایجاد کمپینی که تمامی اقدامات بازاریابی شما را ادغام کند، از آن جایی که از این طریق چندین راه برای تعامل مشتریان مخاطب با برندتان فراهم نموده اید، بیشتر دیده خواهید شد. هنگامی که در استراتژی کمپین تبلیغاتی خود از مجراهای ارتباطی آفلاین و آنلاین به صورت مکمل با یکدیگر استفاده می کنید، باید اطمینان حاصل کنید که این دو اقدام بازاریابی با یکدیگر هم پوشانی ندارند و همان پیام را تکرار نمی کنند. برعکس، شما می خواهید هر یک از این مجراهای ارتباطی لایه جدیدی به حضور موثر کل اقدامات بازاریابی تان اضافه کند و مخاطبین هدفتان را به سرویس گیری از شما ترغیب نماید.


بازاریابی_طراحی_وب سایت

کمپینی برای تمامی کانال های بازاریابی

مخاطبین هدف شما تنها از طریق یکی از کانال های بازاریابی دیجیتالتان، درگیر کسب وکار شما نیستند. مشتریان ایده آل شما در همه جا هستند، و این تعیین کننده نقاطی است که در آن ها با کسب و کار شما درگیر می شوند. اساسا به کارگیری استراتژی بر روی تنها یک پلتفرم، نادیده گرفتن سایر مشتریان بالقوه ای است که در جاهای دیگر به صورت فعال حضور دارند. تاثیر نام تجاری قوی در یک کمپین تبلیغاتی که در سراسر اقدامات بازاریابی آنلاین شما مشهود است، سبب دسترسی به تعداد بیشتری از مخاطبین هدف بر روی وبسایت شما در گستره های مختلف می گردد.

نظرات کاربران

نظر شما