برنامه نویسی اختصاصی

برنامه نویسی و ساخت نرم افزار های اختصاصی با شرکت نماد ارتباط سبز

برنامه نویسی اختصاصی

برنامه نویسی و ساخت نرم افزار های اختصاصی با شرکت نماد ارتباط سبز

برنامه نویسی تحت وب

تعهد ما همکاری دراز مدت در چرخه کامل از تولید نرم افزار تا نگهداری و توسعه آن می باشد . ما به صورت شفاف فعالیت ها ، مدیریت پروژه و ارتباط بدون واسطه با مشتری را ارئه می دهیم .

برنامه نویسی اختصاصی و طراحی نرم افزارهای سفارشی

روال سنتی ساخت وب سایت را فراموش کنید و با شرکت برنامه نویسی نماد ارتباط سبز به دنیای آنلاین آینده بپیوندید
شرکت نرم افزاری نماد ارتباط سبز
شرکت نرم افزاری نماد ارتباط سبز

شرکت نرم افزاری نماد ارتباط سبز

استراتژی شرکت رایانه سبز شامل چشم انداز کلی، مسیر و رویکرد کار . مجموع این فعالیت ها برای تعیین، درک و تصدیق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت میباشد. این روال برای تعیین پلن های تولید درآمد، تعیین شالوده، ابزار ها و آموزش های لازم برای اجرای طراحی، توسعه و خدمات ...
طراحی نرم افزار اختصاصی نماد ارتباط سبز
طراحی نرم افزار اختصاصی نماد ارتباط سبز

طراحی نرم افزار اختصاصی نماد ارتباط سبز

خدمات طراحی نرم افزار به صورت مشارکتی با کاربران نرم افزار در ۴ گام انجام میشود . این گام ها شامل تحلیل استراتژی نرم افزار ، ارزیابی در دنیای واقعی و گرفتن، اعتبار و پالایش تجربیات کاربر مربوط به نرم افزار می باشد . فرایند های رایانه سبز ارائه یک راه منسجم شامل نیاز های ...
توسعه نرم افزارهای سفارشی
توسعه نرم افزارهای سفارشی

توسعه نرم افزارهای سفارشی

خدمات توسعه شرکت رایانه سبز همراستا با نیاز های تجاری امروزه میباشد. این فرایند با تنظیمات پروژه برای طرح ریزی انتشار نسخه های اولیه نرم افزار آغاز میگردد. این امر برای تسریع برنامه ریزی تیم توسعه همچنین زمانبندی کلی انجام پروژه برای ارائه به مدیران نرم افزار و ...