بهینه سازی سایت

وب مسترها و ارائه دهندگان محتوا در دهه 1990 شروع به بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو کردند و این اولین باری بود که به رده بندی وب سایت ها در موتورهای جستجو اهمیت داده می شد . صاحبان سایت ها کم کم به اهمیت رتبه بالای سایت در فهرست جستجو پی بردند و متوجه شدند که در صدر فهرست یا ابتدای فهرست قرار گرفتن باعث افزایش دیده شدن و افزایش بازدید کننده از سایت آنها خواهد شد به مرور زمان به دلیل رقابت و رشد تجارت الکترونیک رده بندی از اهمیت بالایی برخوردار شد به طوری که در سال 1997 عبارت بهینه سازی موتور جستجو شناخته شد .

بهینه سازی سایت به فرایندی مهم تبدیل شد و از اهمیت قابل توجهی برخوردار شد و شیوه های خاصی را در بر گرفت که رعایت آنها موجب رشد رده بندی سایت می شد . در این جا به مسائلی می پردازیم که به اهمیت کار SEO پی ببرید.

وب مسترها و ارائه دهندگان محتوا در دهه 1990 شروع به بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو کردند و این اولین باری بود که به رده بندی وب سایت ها در موتورهای جستجو اهمیت داده می شد . صاحبان سایت ها کم کم به اهمیت رتبه بالای سایت در فهرست جستجو پی بردند و متوجه شدند که در صدر فهرست یا ابتدای فهرست قرار گرفتن باعث افزایش دیده شدن و افزایش بازدید کننده از سایت آنها خواهد شد به مرور زمان به دلیل رقابت و رشد تجارت الکترونیک رده بندی از اهمیت بالایی برخوردار شد به طوری که در سال 1997 عبارت بهینه سازی موتور جستجو شناخته شد .

بهینه سازی سایت به فرایندی مهم تبدیل شد و از اهمیت قابل توجهی برخوردار شد و شیوه های خاصی را در بر گرفت که رعایت آنها موجب رشد رده بندی سایت می شد . در این جا به مسائلی می پردازیم که به اهمیت کار SEO پی ببرید.

نظرات کاربران

نظر شما