امنیت بیشتر

نماد ارتباط سبز دائما در حال مانیتور کردن وب سایتهایی است که روی آن قرار دارند تا از اینکه همگی به خوبی در حال سرویس دهی هستند مطمئن شود.?

نظرات کاربران

نظر شما