به تعداد نامحدود فروشنده در یک سایت فروشگاهی

2 فروشنده یا 2000 فروشنده. اینکه در وب سایت فروشگاهی شما چه تعداد فروشنده فعال داشته باشید فرقی نمیکند. مهم این است که شما بدون هیچ محدودیتی میتوانید سایت فروشگاهی خود را بسط و گسترش دهید.
طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی فروشگاه حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی

نظرات کاربران

نظر شما