بخش مدیریت جداگانه برای هر یک از فروشندگان درفروشگاه اینترنتی

با طراحی فروشگاه اینترنتی نماد ارتباط سبز هر فروشنده دسترسی به پنل مدیریتی جداگانه برای پیگیری سفارش ها و ارائه محصولات جدید خود دارد. در واقع با این کار از تداخل کاری بین فروشندگان جلوگیری شده است.
طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی فروشگاه حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی

نظرات کاربران

نظر شما