پرداخت تمام سفارشات فروشگاه های اینترنتی بصورت مشترک

پرداخت تمام سفارشات فروشگاه آنلاین به حساب واحد نزد دارنده فروشگاه اینترنتی انجام میشود و کار توزیع بصورت دستی و بر اساس رکورد فروش به فروشندگان خرد تر انجام خواهد گرفت.
طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی فروشگاه حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی

نظرات کاربران

نظر شما