ثبت سابقه پرداخت در سایت فروشگاهی

فروشگاه اینترنتی نماد ارتباط سبز امکان پیگیری تمامی پرداخت ها بصورت جداگانه برای هر یک از فروشندگان را دارا می باشد. در نتیجه شما همیشه با یک ساختار سازمان یافته برای مدیریت فروشگاه اینترنتی خود رو به رو هستید.
طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی فروشگاه حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی

نظرات کاربران

نظر شما