انتخاب های مختلف برای ارسال کالا در فروشگاه اینترنتی چتد منظوره

با طراحی فروشگاه های اینترنتی نماد ارتباط سبزهر کدام از فروشندگان میتوانند نحوه ارسال مختلفی برای محصولات خود در نظر بگیرند. همچنین افرادی که از چند فروشنده مختلف خرید میکنند میتوانند بطور جداگانه برای هر محصول نحوه ارسال جداگانه ای انتخاب کنند.
طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی فروشگاه حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی

نظرات کاربران

نظر شما