ارسال خبرنامه های الکترونیکی

خبرنامه ابزاري براي اطلاع رساني به مخاطبان خاص با علايق مشترك درباره رويدادها، گزارش ها يا اخبار مرتبط با يك موضوع يا حوزه سازماني است. يك نشريه داخلي، يك بولتن سازماني، يا يك اطلاعيه خبري در سازمان، خبرنامه به شمار مي رود.

شما می توانید مطالب سایت خود را به صورت یک خبر نامه الکترونیکی به ایمیل کاربران ارسال نمایید. توسط امکانات موجود در سیستم مدیریت محتوا به سادگی می توانید مطالب سایت خود را به ایمیل کاربران ارسال نمایید.
سه بخش اصلی در فرآيند توليد و ارسال خبرنامه وجود دارد:
١- محتوا: شامل محتوای درون خبرنامه است و می تواند حاوی خبر، مقاله، لينك، عكس، نشريه، دعوت نامه، اطلاعيه يا هر محتوای ديگر باشد.
٢- قالب: خبرنامه مانند مجلات و نشريات ديگر بايد ظاهر يكسانی داشته باشد. ويژگی هايی مانند فونت، عكس های گرافيكی، بخش بندی، تيترها، لينك ها و طبقه بندی مطالب نبايد در نسخه های مختلف تغيير زيادی كند.
٣- مديريت ارسال: هنگامی كه بخش های محتوا و قالب خبرنامه ايجاد شد، خبرنامه بايد برای مشتركان يا مشتريان يا گروهی از افراد كه اسامی آن ها در فهرست از پيش تعيين شده ای قرار دارد، ارسال شود.

نظرات کاربران

نظر شما