نمای کلی اهداف ما

با توجه به هزینه بالا و زمانبر بودن طراحی و نگهداری یک وب سایت توسط متخصصین طراح ، ما به دنبال راهی برای تسهیل این امر توسط خود کاربران گشتیم. از اینرو ما تصمیم گرفتیم نرم افزاری را طراحی کنیم که اکثر نیازهای کاربران را برآورده سازد. ما به کابران این قدرت را میدهیم که آنلاین به همان صورت که مایل هستندوب سایت خود را بسازند.

نظرات کاربران

نظر شما