امکان داشتن مکاتبات خصوصی کاربران و مدیران سایت

امروزه در اکثر وبسایت ها تعامل با کاربران یکی از مهمترین استراتژی های مدیریت وب سایت ها می باشد. مکاتبه های اختصاصی با کاربران به شما این امکان را می دهد که به صورت مستقیم با بازدیدکنندگان خود ارتباط برقرار نمائید.

امروزه در اکثر وب سایت ها تعامل با کاربران یکی از مهمترین استراتژی های مدیریت وب سایت ها می باشد. مکاتبه های اختصاصی با کاربران به شما این امکان را می دهد که به صورت مستقیم با بازدیدکنندگان خود ارتباط برقرار نمائید. این امکان همچنین باعث افزایش تعداد بازدیدکنندگان خواهد شد. با استفاده از این ماژول می توانید به سادگی با کاربران خود ارتباط برقرار نمایید.

نظرات کاربران

نظر شما