برون سپاری پروژه

چنانچه شما از همکاران و دارای یک شرکت IT و در بازار رقابتی فعلی نیاز به سرعت بخشیدن به انجام پروژه ها، پایین آوردن هزینه های بخش توسعه و طراحی و اجرای با کیفیت پروژه ها به مشتری خود ...

چنانچه شما از همکاران و دارای یک شرکت IT و در بازار رقابتی فعلی نیاز به سرهت بخشیدن به انجام پروژه ها، پایین آوردن هزینه های بخش توسعه و طراحی و اجرای با کیفیت پروژه ها به مشتری خود را دارید، برای دستیابی به اهدافتان نیاز به گسترش حوزه فعالیت ها به سمت همکاری با شرکت ها و موسساتی دارید که تجربه کافی در این زمینه را داشته باشند. نماد ارتباط سبز آمادگی خود را جهت بررسی و پذیرش پروژه های همکاران و فعالان این صنعت اعلام می دارد.
در اینصورت در حالی که نماد ارتباط سبز قابلیت های فنی لازم و آنالیز پروژه را جهت اجرای آن فراهم می آورد، مسئولیت برقراری روابط و توسعه ارتباطات با مشتری برعهده شما خواهد بود.

چرا نماد ارتباط سبز؟

  • هزینه تمام شده اجرای پروژه را کاهش دهید.
  • از منابع انسانی و مالی خود در بخش های مناسبتری استفاده نمایید.
  • از پشتیبانی فروش و فنی دائم ما بهره مند شوید.
  • با ارائه سرویسهای متنوع خدمات نرم افزاری و IT اعتبار خود را برای مشتران افزایش دهید.

نظرات کاربران

نظر شما