فروش

چنانچه یک کار آفرین در صنعت IT هستید یا در فروش خدمات و محصولات مهارت دارید یا فقط شخصی هستید که اعتقاد دارید می توانید از فرصتهای اقتصادی اطرافتان بهترین استفاده را نمایید، ما شما را به ...

چنانچه یک کار آفرین در صنعت IT هستید یا در فروش خدمات و محصولات مهارت دارید یا فقط شخصی هستید که اعتقاد دارید می توانید از فرصتهای اقتصادی اطرافتان بهترین استفاده را نمایید، ما شما را به همکاری دعوت می نماییم.
در این حالت مسئولیت شما یافتن فرصتهای اقتصادی و هدایت مناسب آن خواهید بود. نماد ارتباط سبز نیز متعهد به در اختیار گذاردن ملزومات تبلیغاتی و مدارک فنی مربوطه می شود. بخش فروش و تبلیغات همکاری نزدیکی خواهند داشت و متخصصین فنی نیز در جهت رفع نیازهای فنی همکاری لازم را خواهند داشت.

چرا نماد ارتباط سبز؟

  • کمیسیون مناسب و عادلانه
  • پشتیبانی فنی و همیشگی از طرف متخصصان نماد ارتباط سبز
  • شفاف سازی در تمام مراحل یک پروژه

نظرات کاربران

نظر شما