تجارت الکترونی موبایلی را ساده کنید

تجارت الکترونی موبایلی را ساده کنید

به دلیل طراحی واکنش گرا یا یک پوسته موبایلی، سایت فروشگاهی نماد ارتباط یک طراحی Mobile friendly را همراه با استانداردهای طراحی موبایل گوگل توسعه داده است. محیط مدیریت موبایلی سایت فروشگاهی نماد ارتباط: فروشگاه خود را هرجا که هستید به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید. پرداخت ها را ببینید ، سفارش ها را مشاهده کنید، موجودی انبار را کنترل نمائید و ... طراحی واکنش گرا: طراحی فروشگاه اینترنتی خود را بصورت اتوماتیک Mobile friendly کنید. پوسته موبایل واقعی: یک ویژگی برجسته برای ترافیک های فراوان موبایلی.
به دلیل طراحی واکنش گرا یا یک پوسته موبایلی، سایت فروشگاهی نماد ارتباط یک طراحی Mobile friendly را همراه با استانداردهای طراحی موبایل گوگل توسعه داده است. محیط مدیریت موبایلی سایت فروشگاهی نماد ارتباط: فروشگاه خود را هرجا که هستید به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید. پرداخت ها را ببینید ، سفارش ها را مشاهده کنید، موجودی انبار را کنترل نمائید و ... طراحی واکنش گرا: طراحی فروشگاه اینترنتی خود را بصورت اتوماتیک Mobile friendly کنید. پوسته موبایل واقعی: یک ویژگی برجسته برای ترافیک های فراوان موبایلی.

نظرات کاربران

نظر شما