طراحی نرم افزار اختصاصی نماد ارتباط سبز

خدمات طراحی نرم افزار به صورت مشارکتی با کاربران نرم افزار در ۴ گام انجام میشود . این گام ها شامل تحلیل استراتژی نرم افزار ، ارزیابی در دنیای واقعی و گرفتن، اعتبار و پالایش تجربیات کاربر مربوط به نرم افزار می باشد . فرایند های رایانه سبز ارائه یک راه منسجم شامل نیاز های ...

تحقیقات و تحلیل:
به منظور ایجاد پایه و اساس یک تجربه موفق برای کاربر، شرکت رایانه سبز یک درک جامع از اهداف تجارت و نرم افزار نهایی از میان فعالیت های شامل مصاحبه ها و مشاهدات کاربر را ایجاد میکند. توسط این اطلاعات ما بخش های مشتری، انگیزه ها، ترجیحات و معیارها را توسعه میدهیم. ما همچنین مشکلات و ایراداتی که در طول این فرایند وجود دارند را کشف، و با راه های قابل استفاده پوشش میدهیم.

 

نمونه اولیه و تست استفاده:
از طریق نمونه سازی اولیه نرم افزار به چرخه کار وارد می گردد و به این طریق جزئیات آن مشخص خواهد شد. نمونه اولیه نرم افزار به ما اجازه میدهد تا با ایده های مدیران ارتباط برقرار کنیم و آنها را از لحاظ اطمینان و امکان سنجی بررسی کنیم. نمونه های اولیه همچنین به عنوان وسیله ای برای انجام تست اولیه با کاربران نرم افزار عمل میکند. این فرایند به ما اجازه میدهد تا ایده های خود را اعتبار سنجی کنیم و مسائل مربوط به استفاده را در ابتدای راه کشف، و در صورت بروز مشکل آنها را اصلاح کنیم.

 

طراحی های گرافیکی و مشخصات نرم افزار:
امروزه احساس زیبا شناسی کاربران بیشتر و بیشتر پچیده شده است. تجارت های مختلف از طریق طراحی های گرافیکی با مشتریان خود ارتباط های احساسی برقرار میکنند. گام آخر در فرایند طراحی تمرکز بر روی ایجاد چنین احساسی و به طور موثر ارتباط با برند شخصی می باشد. در این گام همچنین جزئیات، وظایف و خصوصیت های طراحی که مربوط به توسعه نرم افزار میشود انجام میگردد.

 

معماری تجربه:
در طول گام معماری تجربه پژوهش های انجام گرفته به ایده ها تبدیل میشود. تیم توسعه استراتژی تجربه کاربران را تعریف میکنند. تمرکز بر روی هر کاربر نقطه قابل لمس بر روی نرم افزار میباشد. ما با صاحبان نرم افزار و سایر مدیران برای جمع آوری تعاریف نرم افزاری که میخواهیم ایجاد کنیم و معماری که باید انجام بدهد کار میکنیم. این عمل باعث ایجاد معماری اطلاعات، جریان تعامل و wireframe ها میشود

نظرات کاربران

نظر شما