امکانات پیشرفته برای آمار گیری و گزارش های مختلف

امکانات پیشرفته برای آمار گیری و گزارش های مختلف

در این نرم افزار امکاناتی برای آمار گیری از قسمت های مختلف سیستم وجود دارد. برخی از این آمار ها عبارتند از: - آمار مربوط به آگهی های مناقصات و مزایدات ثبت شده در بخش ها مختلف - ارائه نمودار مربوط به آگهی های مناقصات و مزایدات ثبت شده در بخش ها مختلف - آمار مربوط به بازدید آگهی ها توسط کاربران به تفکیک روز، ماه و سال - آمار مربوط به بازدید یک کاربر از آگهی ها - آمار مربوط به ثبت آگهی ها توسط کاربران - آمار مربوط به بازدید هایی که از طریق ایمیل انجام گرفته است - گزارشات مربوط به آگهی های ثبت شده در یک یا چند بخش - گزارشات مربوط به ارسال ایمیل ها و پیامک ها - گزارشات مربوط به حساب کاربری اعضا - ... همچنین این آمار ها میتوانند به صورت نمودار نیز ارائه شوند که به مدیران سایت امکان میدهد تا مجموعه خود را با کیفیت بیشتر اداره کنند.

نظرات کاربران

نظر شما