برنامه نویسی تحت وب با معماری هوشمند

معماری باز و هوشمندانه برنامه تحت وب اجازه می دهد راه حل هایی مقیاس پذیر و با بهروری بیشتر داشته باشید.

توسعه نرم افزار

ابتدا اطمینان حاصل می کنیم که یکنواختی ، پیوستگی ، تداوم و شفافیت توسعه نرم افزار در سراسر چرخه تولید آن وجود خواهد داشت . این امر با ترکیب روش های توسعه پروژه و تکنیک ها و ابزار توسعه پروژه انجام می گیرد. این روند باعث می شود که راه حل های ارائه شده و کیفیت پایانی بسیار قابل توجهی حاصل شود.


فاز گسترش نرم افزار

پس از اتمام کار توسعه نرم افزار ، مهندسان شرکت نماد ارتباط سبز برنامه آماده شده را قبل از نصب نهایی برای سنجش کیفیت آن را در محیط تست قرار می دهند.


تجمیع

بهره برداری از یک برنامه تحت وب قدرتمند اغلب به ایجاد ارتباط با سرویس های (online ) و یا منابع داده بستگی دارد . در صورت نیاز مهندسان نماد ارتباط سبز آماده برقراری ارتباط بین نرم افزار شما و سایر نرم افزار های جانبی ، سرویس های تحت وب (مانند شبکه های اجتماعی ، در گاه پرداخت online منابع داده online و ...) هستند .

نظرات کاربران

نظر شما