شرکت نرم افزاری نماد ارتباط سبز

استراتژی شرکت رایانه سبز شامل چشم انداز کلی، مسیر و رویکرد کار . مجموع این فعالیت ها برای تعیین، درک و تصدیق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت میباشد. این روال برای تعیین پلن های تولید درآمد، تعیین شالوده، ابزار ها و آموزش های لازم برای اجرای طراحی، توسعه و خدمات ...

چشم انداز:

چشم انداز پایه استراتژی کلی نرم افزار و چگونگی پششتیبانی اهداف تجاری مربوط به تولید نرم افزار می باشد. این گام شامل:
‍    چشم انداز کلی نرم افزار – مستند سازی چشم انداز نرم افزار برای تعیین فرضیه های کلیدی نرم افزار
    تعریف نرم افزار – توسعه موقعیت نرم افزار در چشم انداز های رقابتی و تعیین حداقل ها برای انتشار اولیه
    همترازی مشتری ها و کاربران – انجام تحقیقات برای تعیین خواسته های کاربران از ویژگی های نرم افزار و ارزش های آن برای صاحبان نرم افزار

نقشه راه :

ما به مشتری های خود برای یافتن مسیر صحیح از چشم انداز برای اجرای نرم افزار توسط تعیین بهترین و مناسبترین تکنولوژی ها و نیاز های سیستمی و داده ای کمک میکنیم. همچنین ماسنجش هزینه، وظایف و زمانبندی برای تعیین ترتیب و زمان برای توسعه ویژگی های نرم افزار را ارزیابی میکنیم. این اجزا شامل:
    معماری نرم افزار: تعیین مدل های داده و دیاگرام معماری سیستم که نمایانگر ارتباط بین سیستم ها، منابع داده و وظایف میباشد.
    طراحی سطح بالای نرم افزار: ساختن جریان اطلاعات و الگو ها که نشان دهنده چگونگی نیازهای کاربران و پاسخ دهی فوری به آنها میباشد.
    
رویکرد:

ما به صورت یک تیم با مشتری های خود برای آموزش بهینه و مسیر دهی به ساده ترین شکل ممکن عمل میکنیم. در این گام تکنولوژی ها و ابزار های لازم برای حداکثر کردن سودمندی همچنین کارایی نرم افزار و انعطاف پذیری را انجام میدهیم.

نظرات کاربران

نظر شما